Phát triển nguồn nhân lực

ĐHQGHN hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành kỹ thuật công nghệ với Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng

ĐHQGHN hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ...

Ngày 24/5/2022, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn và Tổng Giám ...
ĐHQGHN và tỉnh Nam Định hợp tác trên nhiều phương diện với trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

ĐHQGHN và tỉnh Nam Định hợp tác trên nhiều phương diện ...

Là một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước về xây ...
VNU và DIC thống nhất hợp tác sâu rộng cho phát triển giáo dục

VNU và DIC thống nhất hợp tác sâu rộng cho phát ...

Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổng Công ty Đầu ...
ĐHQGHN và tỉnh Cà Mau: hợp tác trong đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ

ĐHQGHN và tỉnh Cà Mau: hợp tác trong đào tạo nhân ...

Ngày 23/3/2022, tại Cà Mau, Giám đốc Lê Quân và đoàn ...