Hoạt động

ĐHQGHN và ĐH Quebec-Montreal: Thúc đẩy hợp tác đa phương, toàn diện trong khuôn khổ AUF

ĐHQGHN và ĐH Quebec-Montreal: Thúc đẩy hợp tác đa phương, toàn ...

Ngày 16/2/2023, nhận lời mời của GS. Louis Baron, Quyền Hiệu ...
Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN được cấp bằng độc quyền sáng chế cho Thiết bị la bàn điện tử

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN được cấp bằng độc ...

  Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công ...