.

Dịch vụ

Tư vấn

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của chúng tôi không chỉ giới hạn trong các vấn đề về xây dựng hệ thống và quy trình để theo kịp với chiến lược phát triển, công nghệ thông tin và kỹ thuật số dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.

Đào tạo

Chúng tôi nghiên cứu và thiết kế các chương trình đào tạo thông qua phân tích nhu cầu đào tạo bằng cách phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi bảng câu hỏi đối với các học viên tham gia.

Khai vấn (Coaching)

Khai vấn là quá trình tương tác đầy mạnh mẽ, khuyến khích và tạo điều kiện cho một người bộc lộ năng lực cao hơn, đồng thời thúc đẩy họ liên tục phát triển.

Tin tức