Trường Đại học Việt Nhật

Xem nhanh
Trường Đại học Việt Nhật (VJU) là trường đại học mới trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội, được xây dựng dựa theo mô hình đào tạo đại học sẵn có tại Nhật Bản và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Mục tiêu chính của VJU là trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế, thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia trên thế giới, phát triển theo định hướng tự chủ về tài chính và ưu tiên xã hội hóa các nguồn lực. Trường tập trung vào nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học liên ngành tích hợp giữa khoa học tự nhiên và xã hội (thuộc lĩnh vực khoa học bền vững), phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại, với nhu cầu của doanh nghiệp cũng như sứ mệnh và tầm nhìn của VJU.

Không chỉ dừng lại ở việc đào tào và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, VJU còn hướng tới phát triển các hoạt động nghiên cứu riêng của trường nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện, tiên tiến và sáng tạo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể:
  • Thực hiện các nghiên cứu cơ bản về công nghệ nano để ứng dụng và giải quyết các vấn đề tồn tại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
  • Nghiên cứu các công nghệ mới và tiên tiến cho xử lý và tái sử dụng chất thải, giám sát ô nhiễm và phục hồi môi trường, hướng tới thích ứng với các biến đổi khí hậu.
  • Nghiên cứu các công nghệ mới để sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo.
  • Nghiên cứu các kỹ năng tiên tiến trong quản lý hạ tầng xã hội nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.
Các nghiên cứu sẽ được giảng viên và học viên của VJU lựa chọn và thực hiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của các giáo sư ưu tú từ các trường đại học Nhật Bản, các trường đại học trực thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học nổi tiếng khác.

Hy vọng rằng với định hướng phát triển nghiên cứu khoa học như trên, VJU sẽ trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có danh tiếng, thu hút các nhà đầu tư và các doanh nghiệp Nhật bản tới hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao và triển khai công nghệ tại Việt Nam.


Website: https://www.vju.ac.vn