Trường Quốc tế

Xem nhanh
Để thành công trong thời đại kinh tế tri thức và hội nhập, ý chí và nhiệt tình không đủ. Người học còn cần phải được trang bị những kiến thức khoa học, kỹ năng nghề nghiệp chuẩn mực, thông thạo ngoại ngữ để hội nhập quốc tế, có khả năng làm việc hiệu quả trên quy mô toàn cầu. Một cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao phải có khả năng trang bị cho người học có năng lực, phẩm chất cơ bản ấy sau khi tốt nghiệp. Khoa Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU- International School) là một trong những cơ sở giáo dục đại học được Đại học Quốc gia Hà Nội giao, đã và đang đảm nhận sứ mệnh đào tạo với những giá trị cốt lõi như thế.     
    
Với hơn 15 năm xây dựng và phát triển, là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện sứ mệnh đào tạo đại học và sau đại học toàn bộ bằng ngoại ngữ, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kinh nghiệm, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước đổi mới căn bản và toàn diện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra để không ngừng phát triển trở thành một đơn vị đào tạo công lập tự chủ vững mạnh, một trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn, đi đầu và tiên phong trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội; từng bước tăng về quy mô; nâng cao về chất lượng, đặc biệt là chất lượng đào tạo và hội nhập. Những năm qua, Khoa Quốc tế đã xây dựng, tạo được một nền tảng cơ bản cho sự nghiệp phát triển Khoa trở thành một cơ sở đào tạo đại học với một môi trường học thuật quốc tế độc đáo, mang tính chuyên nghiệp cao; có sự liên kết, hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước ngoài. Khoa đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, giảng viên trong nước và quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Đài Loan, Malaysia, Hongkong, Thụy Điển,...có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu giảng dạy, phục vụ đào tạo các chương trình tiên tiến, có tính hội nhập cao, với ngôn ngữ sử dụng trong dạy và học đều bằng tiếng nước ngoài ở tất cả các hệ đào tạo của Khoa. Các cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp từ Khoa Quốc tế đã được nhiều cơ quan trong và ngoài nước đón nhận, tuyển dụng và đánh giá cao về chất lượng đào tạo với những văn bằng tốt nhiệp do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường đại học lớn trên thế giới cấp khi ra trường. 

Trong những năm tới, cùng với cả nước và dưới sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Quốc tế sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vị trí, vai trò tiên phong của mình theo tinh thần là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện tự chủ theo Nghị định 16 ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ; đẩy nhanh mọi hoạt động đổi mới; phát huy mạnh mẽ trí tuệ, tiềm năng, ý chí, nghị lực và mọi sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên toàn Khoa, đồng thời tranh thủ tối đa sự cộng tác, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội; của bạn bè quốc tế nhằm hướng tới xây dựng Khoa Quốc tế luôn được mở rộng, phát triển về mọi mặt; tạo được sự đột phá, từng bước nâng cao vị thế để đảm nhận và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ trọng trách mà Chiến lược phát triển Khoa đã đề ra; đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng điều kiện hội nhập, trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Thành quả đạt được và sự nghiệp phát triển không ngừng của Khoa Quốc tế phụ thuộc chủ yếu vào những cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên của Khoa. Chúc cho sự đoàn kết nhất trí của Khoa luôn được giữ vững và đề cao, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa chung sức, chung lòng, quyết tâm cao, sáng tạo hướng đến mục tiêu xây dựng Khoa Quốc tế ngày càng vững mạnh và phát triển.


 Website: http://www.is.vnu.edu.vn