Trường Đại học Công nghệ

Xem nhanh
Với sứ mệnh được Chính phủ giao là “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; nghiên cứu và triển khai các ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội”, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy các thế mạnh, truyền thống của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và ĐHQGHN, Trường ĐHCN đã khẳng định được vị thế là một cơ sở đào tạo đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước, là địa chỉ tin cậy, tiềm năng về đào tạo và nghiên cứu đối với đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã và đang tạo lập, phát triển tại Trường ĐHCN môi trường đào tạo chuẩn mực, môi trường nghiên cứu tích cực, tự do học thuật trong đó mỗi giảng viên là một nhà khoa học, sinh viên được phát huy tối đa năng lực sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp. Hoạt động đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội bởi vậy sinh viên theo học tại trường không chỉ được trang bị những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể mà còn có năng lực học tập suốt đời, năng lực sáng tạo, năng lực lãnh đạo và kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp.

Để thực hiện các quan điểm phát triển này, chúng tôi luôn coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao; Hệ thống chương trình, giáo trình thường xuyên được cập nhật, phát triển tham chiếu tới các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới; Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành được quan tâm, đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu. Trong mọi hoạt động, chúng tôi luôn tự soi mình bằng các tiêu chí kiểm định chất lượng, đồng thời làm việc hết sức mình với mục tiêu xây dựng Trường ĐHCN thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. 

Học tập tại Trường ĐHCN là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường đào tạo chuẩn mực, làm chủ được công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0; Làm việc tại Trường ĐHCN cán bộ, giảng viên được nhúng trong môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp, được phát huy năng lực, sở trường và cống hiến; Hợp tác với Trường ĐHCN các đối tác có điều kiện để phát triển các chương trình, dự án đào tạo, nghiên cứu có chất lượng cao. Trên tinh thần đó, chúng tôi sẵn sàng chào đón các bạn đến thăm, học tập và làm việc tại Trường ĐHCN.

Website: https://uet.vnu.edu.vn