Thông tin khóa học

Đối tượng tham dự
Đối tượng tham dự khóa học là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp trung, các chuyên viên, cán bộ xuất sắc/hoặc đang thuộc diện nguồn quy hoạch trở thành lãnh đạo, quản lý cấp trung.


Thời lượng
Khóa học được thực hiện trong vòng 03 ngày. Nội dung và thời lượng học có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đăng ký ngay

KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Giới thiệu
 

Trong bối cảnh mà khoảng cách về công nghệ ngày càng được rút ngắn giữa các tổ chức, doanh nghiệp thì yếu tố quyết định nhiều nhất tới kết quả hoạt động kinh doanh chính là con người. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nâng cao kỹ năng làm việc hiệu quả sẽ trở xu hướng ưu việt trong quản trị nhân lực kỷ nguyên 4.0.
Chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi giúp nâng cao hiệu quả làm việc, tăng năng suất lao động, giúp Công ty phát triển mạnh mẽ và thành công bền vững.

 

Mục tiêu của khóa đào tạo
Khóa đào tạo sẽ trang bị cho học viên tư duy đổi mới sáng tạo trong thực thi công việc và kỹ năng cốt lõi cần thiết để triển khai công việc hiệu quả. 

Nội dung khóa đào tạo
1. Thực thi công việc hiệu quả
2. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử  chuyên nghiệp
3. Kỹ năng làm việc với cấp trên
4. Quản lý tự thân       
5. Xây dựng nhân hiệu Nhà lãnh đạo quản lý
6. Tương tác xã hội và hoạch định cá nhân để gắn với thành công của công ty

 

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác