Thông tin khóa học
 Đối tượng tham dự
 Đối tượng tham dự khóa học là các cán bộ quản lý cấp trung Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận và những người đang mong muốn trở thành nhà  lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. 
 Thời lượng
 Khóa học được thực hiện trong vòng 04 ngày, mỗi ngày 02 buổi, mỗi buổi 03 giờ học tập. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với    yêu cầu của người học.

 
Đăng ký ngay

KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG

Giới thiệu
Trong kinh doanh và xã hội, gần như mọi thứ "ngoài kia" đã thay đổi và những thay đổi và những thay đổi này lớn hơn hầu hết mọi người tưởng tượng. Mặc dù vậy, bản chất của những gì tạo nên cách quản lý đúng vẫn không thay đổi. Đội ngũ quản lý với vai trò là xương sống trong hệ thống vận hành phải cập nhật và trang bị các kỹ năng quản lý mới, đáp ứng các đòi hỏi của kỷ nguyên thông tin và tri thức để tạo dựng, giữ vững một hệ thống quản lý đúng.
Theo hướng tiếp cận đó, chương trình đào tạo KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ được xây dựng nhằm cập nhật kiến thức và kỹ năng về lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp trong môi trường phức hợp. Khoá học sẽ giúp đội ngũ cán bộ ở vị trí lãnh đạo, quản lý có thể thay đổi trong tư duy quản lý đúng và tốt.


 

Mục tiêu của khóa đào tạo 
Khóa đào tạo sẽ trang bị cho người học các kiến thức về quản lý hiệu quả trong môi trường phức hợp toàn cầu; tư duy hệ thống và sáng tạo để vận hành và quản trị doanh nghiệp
Nội dung khóa học 
1. Quản lý: Đúng và sai
2. Tính hiệu quả: Quản lý con người - Quản lý doanh nghiệp
3. Nội dung Quản lý có hệ thống
4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc       
5. Quản lý là hoàn thành công việc
6. Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp
7. Tốt nghiệp cuối khóa

 

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác