Thông tin khóa học

 Đối tượng tham gia
 Đối tượng tham gia của khóa học này là các lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong nguồn quy hoạch.

 Thời gian                                  
 Khóa học được thực hiện trong vòng 04 ngày. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của người học.

Đăng ký ngay

NGHỀ QUẢN LÝ

Giới thiệu

Chương trình đào tạo “Nghề quản lý” được thiết kế chuyên biệt dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người mong muốn hành nghề quản lý một cách chuyên nghiệp được tiếp cận từ mô hình quản lý tổng thể dựa trên tư duy hệ thống mang đẳng cấp châu Âu. Tham dự chương trình, học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp tiếp cận mới nhất và thực tiễn nhất để phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý đúng đắn nhằm quản lý bản thân, tổ chức và doanh nghiệp một cách hiệu quả trong môi trường VUCA. Kiến thức từ khóa học này sẽ được các nhà quản lý vận dụng để thực hành liên tục và thành thục trong thực tiễn công việc, trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả.

Mục tiêu của khóa đào tạo
Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên kiến thức quan trọng về Nghề quản lý cũng như các kỹ năng quản lý hiệu quả.


Nội dung chương trình

1. Nhà quản lý

2. Các nhiệm vụ quản lý

3. Các công cụ quản lý

4. Các nguyên tắc quản lý

 

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác