Thông tin khóa học
Thời gian  
Địa điểm  
   
   
Đăng ký ngay

Đào tạo ngắn hạn

Với sứ mệnh đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, phổ cập công nghệ mới cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về cập nhật các kiến thức hiện đại trong cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Viện Công nghệ Thông tin cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn sau:
 
  • Chuyển đổi số
  • Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng chuyên ngành
  • Khai phá dữ liệu
  • An toàn thông tin
  • Thiết kế vi mạch cơ bản
  • Thiết kế vi mạch nâng cao
  • Công nghệ blockchain
  • Công nghệ tài chính (FinTech)
  • Và nhiều chương trình đào tạo khác theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ông Đỗ Ngọc Minh – Giám đốc Chương trình đào tạo ngắn hạn
Email: minhdo@vnu.edu.vn
Hoặc với Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác