Thông tin khóa học

Đối tượng tham dự
Đối tượng tham dự khóa học là các lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt và cán bộ trong nguồn quy hoạch của địa phương.

Thời gian
Khóa học được thực hiện trong vòng 08 ngày. Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của địa phương

Đăng ký ngay

QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

1. Giới thiệu
Chương trình đào tạo “Quản lý và phát triển bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” được thiết kế chuyên biệt dành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt ở địa phương. Tham dự chương trình, học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp tiếp cận mới nhất và thực tiễn nhất để phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương trong bối cảnh công nghệ 4.0. Kiến thức từ khóa học này sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý vận dụng để thực hiện những thay đổi cần thiết, trở thành một nhà lãnh đạo, quản lý hiệu quả, góp phần đưa địa phương phát triển vượt trội một cách lâu bền.

Mục tiêu của khóa đào tạo
Khóa đào tạo sẽ trang bị cho học viên kiến thức mới về lãnh đạo, quản lý trong thời đại 4.0 cũng như các kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiệu quả. 

Nội dung khóa học
1. Xây dựng nền tảng phát triển cho địa phương
2. Quản lý thông minh trong môi trường phức hợp
3. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương      
4. Truyền thông và phát triển thương hiệu địa phương
5. Phát triển văn hóa tổ chức và cộng đồng
6. Kỹ năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho cấp dưới         
7. Doanh nghiệp hóa trong quản lý
8. Lãnh đạo cá nhân

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác