Thông tin khóa học
Đăng ký ngay

Study Tour Mỹ dành cho quản lý cấp cao

Study tour Mỹ là một chương trình tập huấn kết hợp tham quan thực tế tại đất nước Hoa Kì phồn vinh. Chương trình đào tạo kết hợp cùng trường Đại học Umass Lowell, Manning Business School. Với mục tiêu cung cấp kiến thức tiêu chuẩn quốc tế và chia sẻ thực tiễn áp dụng từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực liên quan tại Việt Nam và Hoa Kì. Đặc biệt, học viên sẽ có cơ hội tham quan khảo sát, trao đổi văn hóa trong môi trường chuyên nghiệp và năng động tại các trường đại học hàng đầu.

Chương trình được thiết kế dành riêng cho những học viên có bề dày kinh nghiệm và đang nắm giữ vị trí quản lý và lãnh đạo trong các tập đoàn, các tổ chức tài chính, ngân hàng từ cấp trung trở lên. Thêm vào đó, chương trình cũng thiết lập môi trường tối ưu để học viên có thể trao đổi kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và rèn luyện những tình huống thực tiễn áp dụng trong thực tế. 

Thời gian khóa học: từ 12 – 14 ngày, 3 giờ học mỗi ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Học viên có cơ hội tham quan các địa danh nổi tiếng  ngoài giờ học tập ở Boston, New York và California.
Quản lý và lãnh đạo cấp cao trong các tập đoàn, tổ chức tài chính, ngân hàng

Giảng viên

Đăng ký ngay

Khóa học khác