Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2023

Thực hiện Công văn số 2646/ĐHQGHN-TCCB ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động của ĐHQGHN năm 2023, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Trung tâm) dự kiến phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2023.
Mục lục (Ẩn / Hiện)

Thông tin cụ thể như sau:

I. Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý:

1. Khóa bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

1.1 Đối tượng

- Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

- Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

1.2 Nội dung, thời lượng chương trình bồi dưỡng, đơn vị cấp chứng chỉ:

- Nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 426/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

- Thời lượng của mỗi lớp bồi dưỡng dự kiến là 10 ngày học và 01 buổi thi trắc nghiệm và 01 ngày đi thực tế.

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Hành chính Quốc gia

1.3 Hồ sơ nhập học :

- Quyết định cử đi học của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Lý lịch trích ngang gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chức vụ, đơn vị công tác, chức danh quy hoạch (nếu có);

- Bản sao CMT/CCCD và 02 ảnh 3x4 (chụp trong thời gian 6 tháng);

- Trường hợp học viên là đối tượng quy hoạch cần có bản xác nhận quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

1.4 Thời gian, hình thức học và học phí

- Thời gian: Dự kiến khai giảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2023

- Hình thức: Học trực tiếp.

- Học phí: Dự kiến khoảng từ  6.500.000đ đến 7.500.000đ/ 1 học viên/1 khóa học (Phụ thuộc vào số lượng học viên đăng ký chính thức)

1.5 Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng:

Để Trung tâm có cơ sở làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc mở lớp học trực tiếp tại ĐHQGHN, đề nghị các đơn vị gửi danh sách học viên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng cấp vụ và tương đương theo Phụ lục 1 đính kèm về Trung tâm trước ngày 23/8/2023 theo địa chỉ Email: hiennp80@vnu.edu.vn:

- Trường hợp số lượng học viên đăng ký đủ điều kiện mở lớp học tại ĐHQGHN, Trung tâm sẽ sớm hoàn tất thủ tục mở lớp và thông báo tới các đơn vị.

- Trường hợp số lượng học viên đăng ký không đủ điều kiện mở lớp học tại ĐHQGHN, Trung tâm sẽ thông tin tới các đơn vị để làm thủ tục gửi hồ sơ sang học trực tiếp tại Học viện Hành chính Quốc gia.

 

2. Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

2.1. Đối tượng

+ Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.;

+ Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật..

2.2. Nội dung, thời lượng chương trình bồi dưỡng, đơn vị cấp chứng chỉ

- Nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

- Thời lượng của mỗi lớp bồi dưỡng dự kiến là 10 ngày học và 01 buổi thi trắc nghiệm.

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Hành chính Quốc gia

         2.3. Thời gian, hình thức học tập và địa điểm thi

         a) Thời gian học tập

         Học các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần, dự kiến khai giảng vào 8h00 ngày 26 tháng 9 năm 2023 (Thứ Ba).

         b) Hình thức và Địa điểm thi

- Học trực tuyến (từ xa) qua phần mềm Microsoft Teams.

- Địa điểm thi trực tiếp tại ĐHQGHN.

2.4. Hồ sơ, kinh phí

         a) Hồ sơ học viên gồm

- Công văn kèm danh sách trích ngang thông tin học viên có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (mẫu danh sách tại Phụ lục II kèm theo) gửi về Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực trước ngày 03/9/2023; bản mềm gửi về địa chỉ email: hienntptnnl@vnu.edu.vn

- Hồ sơ học viên gồm: 02 Quyết định cử đi học của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký; 02 bản công chứng Quyết định bổ nhiệm (Trường hợp học viên là đối tượng quy hoạch cần có văn bản xác nhận quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền); 01 phiếu thông tin cá nhân dán 02 ảnh 3x4cm được nộp về Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực (Liên hệ bà Thu Hiền chuyên viên Phòng Đào tạo - ĐT: 0949.360.866) trước ngày 12/9/2023.

b. Kinh phí:

- Học phí dự kiến: 3.000.000đ/01 học viên/khóa học (kinh phí trên bao gồm tài liệu bản mềm).

II. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành:

1. Lớp bồi dưỡng tiêu theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên đại học

1.1. Đối tượng

- Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng, theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

1.2. Nội dung, đơn vị cấp chứng chỉ

- Nội dung chương trình chia 3 phần: Phần 1, 2 gồm 11 chuyên đề; phần 3 là tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch.

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

1.3. Thời gian, hình thức học tập

- Thời gian: Học vào Buổi tối các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần, dự kiến khai giảng vào 19h00 ngày 30 tháng 8 năm 2023 (Thứ Tư).

- Hình thức học:  Học trực tuyến (từ xa) qua phần mềm Zoom Meeting.

1.4. Hồ sơ, kinh phí

a) Hồ sơ học viên gồm:

- Công văn kèm danh sách trích ngang thông tin học viên có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (mẫu danh sách tại Phụ lục III kèm theo) gửi qua Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực trước ngày 23/8/2023; bản mềm gửi về địa chỉ email: hiennp80@vnu.edu.vn.

- Hồ sơ học viên gồm: Đơn đăng ký học (theo mẫu); Bằng + bảng điểm cao nhất (bản công chứng); 02 ảnh 3x4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học; 01 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau); Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (bản công chứng) hoặc Quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc (bản công chứng) hoặc Hợp đồng lao động (bản công chứng) và nộp về cho Trung tâm trước ngày 30/8/2023 (Liên hệ bà Phương Hiền chuyên viên Phòng Đào tạo - ĐT: 0986.243.068).

b) Kinh phí:

Học phí dự kiến 2.800.000VNĐ/01 học viên/01 khóa học

 

2. Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.

2.1. Đối tượng

2.1.1. Công chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính.

2.1.2. Công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

2.1.3. Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Nội dung, đơn vị cấp chứng chỉ

- Nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Hành chính Quốc gia

         2.3. Thời gian, hình thức học tập và địa điểm thi

         a) Thời gian học tập

         Học các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần, học khoảng 9 tuần và dự kiến khai giảng vào 8h00 ngày 08 tháng 9 năm 2023 (Thứ Sáu).

         b) Hình thức và Địa điểm thi

- Học trực tuyến (từ xa) qua phần mềm Microsoft Teams.

- Địa điểm thi trực tiếp tại ĐHQGHN.

2.4. Hồ sơ, kinh phí

         a) Hồ sơ học viên gồm

- Công văn kèm danh sách trích ngang thông tin học viên có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu danh sách tại Phụ lục IV kèm theo) gửi về Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực trước ngày 23/8/2023; bản mềm gửi về địa chỉ email: hiennp80@vnu.edu.vn.

- Hồ sơ:

+ Quyết định cử đi học hoặc Giấy giới thiệu hoặc Đơn xin đi học có xác nhận của đơn vị có thẩm quyền (đối với cá nhân tự đăng ký đi học); 01 bản công chứng chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc tương đương, hoặc Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

+ Đối với đối tượng chiêu sinh mục 2.1.1, gồm Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

+ Đối với đối tượng chiêu sinh mục 2.1.2, gồm Bản photo công chứng chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

+ Phiếu học viên dán 02 ảnh 4x6, ảnh chụp không quá 6 tháng.

Hồ sơ của học viên nộp về Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực trước ngày 29/8/2023 (Liên hệ bà Phương Hiền chuyên viên Phòng Đào tạo - ĐT: 0986.243.068).

b. Kinh phí:

- Học phí dự kiến: 3.000.000đ/01 học viên/khóa học (kinh phí trên bao gồm tài liệu bản mềm).

3. Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

3.1. Đối tượng

- Công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên.

- Công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên.

- Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng 3 làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Nội dung, đơn vị cấp chứng chỉ - Nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Hành chính Quốc gia

         3.3. Thời gian, hình thức học tập và địa điểm thi

         a) Thời gian học tập

         Học các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu hàng tuần, học khoảng 9 tuần và dự kiến khai giảng vào 8h00 ngày 19 tháng 9 năm 2023 (Thứ Ba).

         b) Hình thức và Địa điểm thi

- Học trực tuyến (từ xa) qua phần mềm Microsoft Teams.

- Địa điểm thi trực tiếp tại ĐHQGHN.

3.4. Hồ sơ, kinh phí

         a) Hồ sơ học viên gồm

- Công văn kèm danh sách trích ngang thông tin học viên có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu danh sách tại Phụ lục 5 kèm theo) gửi qua Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực trước ngày 03/9/2023; bản mềm gửi về địa chỉ email: hienntptnnl@vnu.edu.vn.

- Hồ sơ:

+ Quyết định cử đi học hoặc Giấy giới thiệu hoặc Đơn xin đi học có xác nhận của đơn vị có thẩm quyền (đối với cá nhân tự đăng ký đi học);

+ Phiếu học viên dán 02 ảnh 4x6, ảnh chụp không được quá 6 tháng .

Hồ sơ học viên nộp về Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực trước ngày 08/9/2023 (Liên hệ bà Phương Hiền chuyên viên Phòng Đào tạo - ĐT: 0986.243.068).

b. Kinh phí:

- Học phí dự kiến: 2.700.000đ/01 học viên/khóa học (kinh phí trên bao gồm tài liệu bản mềm).

        

Trung tâm trận trọng kính đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát hiện trạng đội ngũ CCVC thuộc các đối tượng nêu trên và tạo điều kiện cho CCVC tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; Danh sách, thông tin hồ sơ của học viên đăng ký tham dự các khóa bồi dưỡng được đơn vị gửi sẽ là căn cứ để Trung tâm triển khai kế hoạch tổ chức, đào tạo bồi dưỡng.

Thông tin hỗ trợ liên hệ bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Chuyên viên phòng Đào tạo - Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực - ĐT 0986.243.068 hoặc bà Nguyễn Thu Hiền, Chuyên viên phòng Đào tạo - Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực - ĐT 0949.360.866.

 

Các tin khác

Sinh viên ĐHQGHN năm nhất tại Hòa Lạc tham gia chương trình đào tạo kỹ năng mềm

Chiều 24/2/2024, tại Hòa Lạc, Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực, ĐHQGHN đã phối hợp cùng Trường ...

CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NĂM 2023 Diễn ra từ 22/12/2023

Ngày 22/12/2023 vừa qua, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội ...

CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NĂM 2023

Ngày 23/12/2023 vừa qua, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội ...

BIDV đồng hành cùng hoạt động đào tạo nâng cao năng lực nhà khoa học trẻ của ĐHQGHN thông qua chuỗi hoạt động VSL-WRITING CAMP 6

Ngày 23-24/12/2023, tại Ba Vì, Câu lạc bộ Nhà Khoa học ĐHQGHN (VSL) tổ chức chương trình Trại sáng tác - ...

Agribank đơn vị tài trợ vàng Hội nghị xúc tiến đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung ương, các Bộ Ban ngành, Địa phương, Doanh nghiệp. Về phía Đại ...

[THÔNG BÁO MỞ ĐƠN] CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG THE TECH TALENT HUNT 2023

[THÔNG BÁO MỞ ĐƠN] CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG THE TECH TALENT HUNT 2023

[MỞ ĐƠN] CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG FUTURE BANKER 2023

Nhằm tìm kiếm, phát hiện các chuyên gia tài chính ngân hàng tương lai từ sinh viên, học viên của các ...

Đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thực hành ESG và Chương trình CFA tại Việt Nam

Sáng 19/9/2023, Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực, ĐHQGHN (HDC) phối hợp cùng Công ty PwC Việt ...